ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา

ผู้บริหาร และทีมงานบริษัทโอเซนจำกัดร่วมกับชมรมคนเดินทางเพื่อน้องที่อยู่ห่างไกล นำของใช้แจกจ่ายและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารและทีมงานบริษัทโอเซนจำกัดร่วมกับกลุ่มครอบครัวสายบุญ ทาสีกุฏิพระ วัดบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผู้บริหารและทีมงานบริษัทโอเซนจำกัดร่วมกับกลุ่มครอบครัวสายบุญ ร่วมถวายกฐินและปัจจัย แก่วัดต่างๆ ในภาคเหนือ

ผู้บริหารและทีมงานบริษัทโอเซนจำกัดร่วมกับกลุ่มสายบุญหลวงพ่อวัดปากน้ำ ร่วมถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรม สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารและทีมงานบริษัทโอเซนจำกัดร่วมกับกลุ่มครอบครัวสายบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐินและใส่บาตรเช้า วัดนาคปรก จังหวัดกรุงเทพมหานคร