หน้าแรก/หลักสูตร

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ E-learning บริษัทโอเซนจำกัด คลิกที่นี้เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน line เพื่อรับ Code ส่วนลด

ใช่เป็นหลักฐานในการ ยื่นขออนุญาตหรือการตรวจสอบ จาก กระทรวง กรม สำนักงานเขต เทศบาลฯ หน่วยงานรัฐท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบหรืออนุญาตเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารได้ตามกฏหมาย

ตัวอย่างหน่วยงานที่บุคคลากรส่วนหนึ่งผ่านการอบรมกับเราแล้ว

วันหยุดก็เรียนได้!!! เรียนออนไลน์ เปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Showing all 4 results