หน้าแรก/หลักสูตร

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารออนไลน์ (Online) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 กรุณาติดต่อ lineid: @meco ก่อนลงทะเบียน

ผ่านระบบ E-learning บริษัทโอเซนจำกัด

คลิกที่นี้เพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน lineid: @meco เพื่อรับ Code ส่วนลด

ใช่เป็นหลักฐานในการ ยื่นขออนุญาตหรือการตรวจสอบ จาก กระทรวง กรม สำนักงานเขต เทศบาลฯ หน่วยงานรัฐท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบหรืออนุญาตเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารได้ตามกฏหมาย

วันหยุดก็เรียนได้!!! เรียนออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เลือกวันและเวลาเข้าเรียนได้เอง!!! เปิดให้เรียนทุกวัน

ตัวอย่างหน่วยงานที่บุคคลากรส่วนหนึ่งผ่านการอบรมกับเราแล้ว

Showing all 4 results