ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนออนไลน์หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร กรมอนามัย เรียนที่บ้าน รอรับใบประกาศที่บ้าน ใช้ขอใบอนุญาตกับหน่วยงานรัฐได้ตามกฏหมาย